Up Theater pictures by Magda Molin » En skugga (A shadow) Slideshow

En skugga (A Shadow) by Hjalmar Bergman one of the four 'Marionettspel' (1917), directed by Bengt Ekerot, premiered in March 1948.

skugga 5xa_aaa
skugga 2xa_bb
skugga 2xb_cc
skugga 5xb_aa
skugga 4n_aa
skugga_6xa_cr_b
skugga6_a
skugga1_a
en skugga n1_b_r
skugga 4xa_bb
skugga 3ya_cr_c

11 Images | Help